W.A.I.L. – Promo 2013

3540275954_logo
Arvosana:www.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.com
Julkaisija: Ahdistuksen Aihio Productions

Wisdom Through Agony into Illumination and Lunacy, joka virallisesti lyhennetään yhtyeen toimesta W.A.I.L.:ksi, on allekirjoittaneelle aikaisemmin tuntematon yhtye. Enkä luultavasti ole edes ainoa tapaus, koska julkaisut ovat tähän mennessä rajoittuneet ilmeisesti pääasiassa c-kasetin muotoon. Vuonna 2006 perustetulla yhtyeellä on takanaan muutama demo ja yksi omakustanteena julkaistu täyspitkä, joka on myöhemmin julkaistu uudestaan Ahdistuksen Aihio Productionsin toimesta. Käsiini päätyi tämän vuoden loppupuolella julkaistavan toisen täyspitkän etukäteisnauhoite, josta tämä arvostelu on kirjoitettu.

Teos on dualistinen, temaattisesti jaettu kahteen puoleen joissa käsitellään positiivisia ja negatiivisia aspekteja. Nämä puolet ovat myös loogisesti kasetin eri puolille, joista niin sanottu positiivinen puoli tuntuu enemmän mielenkiintoiselta kappaleiden osalta. Mukana toimitettu tuhti vihkonen avaa myös kappaleiden synnyn historiaa ja sanoitusten teemoja. Se on kieltämättä kyllä kyllä oivallinen lisä, joka tuo hyvin syvyyttä teokselle ja avaa myös musiikkia paremmin valoittaessaan kappaleiden taustoja. Vihkonen sisältää myös muutaman esseen, jotka myös liikkuvat levyn kulkeman polun varrella. Toivottavasti tämä vihko on myös mukana julkaistavassa versiossa.

Yhtyeen musiikki on mielenkiintoinen yhdistelmä niin doom-, death- ja black metalin piirteitä ja liikkuu lajityyppien alueilla melko vapaasti, muuttaen tyyliään aina tarvittaessa, mutta ilmaisun maistuessa siltä vahvimmin aina kuolonmetallilta. Myös vähemmän tavanomaisia instrumentteja on kuultavissa, mutta lähinnä instrumentaalikappaleissa. Koskettimin soitettu instrumentaalikappale Gestalt on vaikuttavaa kuultavaa, kun taas toinen instrumentaali Abyss on kyllä toimiva tunnelmassaan, mutta ehkä hieman liian hitaasti kehittyvä ja lopulta itseääntoistava. Vaikka toisaalta, onhan kyseessä laskeutuminen pimeyteen….

Jaan nyt karkeasti “positiiviseen” ja “negatiiviseen” puoleen; positiivinen puoli tuntuu sävellyksien puolesta paljon monimuotoisemmalta kuin negatiivinen. Ei negatiivinen puoli varsinaisesti huono ollut, mutta tuntui hieman tylsältä, joka etenkin korostuu verratessa toiseen puoleen. Monimuotoisuus on usein kaksiteräinen miekka ja tekee tehden teoksista hyvin vaihtelevia, mutta myös valitettavan usein sekavia. W.A.I.L. ei kuitenkaan onneksi sorru tähän ja teos etenee johdonmukaisesti pitäen mielenkiinnon yllä molempien puolien ympäripyöräyksen keston.

Wisdom Through Agony into Illumination and Lunacy, which is officially shortened with an acronym W.A.I.L., is a band that has been unknown to me until now. And maybe I am not the only one, because so far they have released only in tape format as far as I know. The band, which was founded in 2006, has few demos and one self-released full-length album, which was later re-released by Ahdistuksen Aihio Productions, in their discography. What I got here in my hands now is an advance copy of their new full-length that is supposed to be released in the final quarter of this year.

The release is dualistic in nature, and thematically divided between two sides that deals with positive and negative aspects. This sides have been logically placed on the different sides of the tape, of which I find the positive side to be more interesting what it comes to regarding the songs within. They have also included a thick booklet which opens up the history of the songs creations and the themes on the lyrics. In my opinion this is very good addition, because it really strengthens the work and opens the songs more by shedding light to their backgrounds. The booklet also includes two essays, both of which seem to travel along the same path as the record. I hope that this booklet is also included with the proper release.

The music by the group is interesting combination of features from doom, death and black metal and moves in that territory quite freely, changing itself when needed, but still, mostly maintaining the essence of death metal. Some of more rarely heard instruments can be heard on the record too, but mostly in the instrumental songs. Keyboard piece Gestalt is pretty impressive to hear, but the other instrumental song, Abyss, is okay in its ambience, but maybe too slow evolving and self-repeating in the end. But then again, it’s about descending into the darkness…

I will divide the album crudely to “positive” and “negative” side; and the positive side feels much more diverse when it comes to it’s composition than the negative side. The negative side is definitely not bad, but felt somewhat boring, especially when compared to the other half. Diversity is usually a two-edged sword, and while it makes the work varied, it also often and sadly makes it garbled. Fortunately W.A.I.L. does not fall into that pit, and the record flows with consistence and keeps up the interest throughout the length of the rotation of both of it’s sides.

Aleksi Vaittinen