ECHTRA – Sky Burial [CD + DVD]

Echtra-–-Sky-Burial
Arvosana:www.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.com
Julkaisija: Temple of Torturous

Yhdestä jäsenestä koostuva Echtra on aika mielenkiintoinen tapaus, musiikillisesti se liikkuu niin atmosfäärisen black metal -musiikin, dronen ja folk-vaikutteiden äärellä. Albumina Sky Burial on kahdesta eeppisestä kappaleesta, Sky Burial I ja Sky Burial II, koostuva tiukka ja tunnelmallinen kokonaisuus. Muutamaa lausuttua riviä lukuunottamatta levyllä ei kuulla varsinaisia vokaaleita. Sanoille ei ole edes tarvetta, ne eivät merkitse mitään. Musiikki puhuttelee vahvasti ja luo erilaisia mielenkiintoisia mielikuvia.

Musiikilliset elementit ovat yksinkertaisia, mutta silti niiden luoma kokonaisuus on erittäin monivivahteinen ja hypnoottinen. Tempo kappaleissa on lähestulkoon aina rauhallinen ja levyn vahvuus on sen onnistuneesti luoma vahva tunnelma. Särökitaraakaan ei ole ilahduttavasti käytetty liikaa ja se on kuultavissa pääasiassa vain tehokeinona ja alleviivaavaa tunnelmia musiikissa. Näin ollen mystinen ilmapiiri luodaan muun muassa akustinen kitaran, lyömäsoitinten ja koskettimien avulla.

Levyn mukana toimitetaan myös DVD, joka sisältää samat kaksi kappaletta, mutta visuaalisin elementein vahvistettuna. Olisi väärin puhua musiikkivideoista, sillä yli 45 minuuttia pitkä video ei ole enää musiikkivideo, vaan se on lyhytelokuva. Video sisältää jonkinlaisen tumman näytelmärituaalin, joka luultavasti liittyy levyn temaattisiin aiheisiin – luontoon ja kuolemaan. DVD on erinomainen lisä musiikille ja antaa hyvää painoarvoa musiikille, painottaen siinä olevia vivahteita ja ulottuvuuksia aivan toisella tavalla kuin pelkkä auraalinen puoli voisi tehdä. Koko video on kauttaaltaan melko synkkä ja pimeä ja tästä syystä valitettavasti kuvanlaadussa näkyy paljon DVD-pakkauksesta johtuvaa artefaktia. Esityksen ajan on erittäin ulkomaallinen olo, sillä hidastetun rituaalisuorituksen katsominen on erittäin hypnoottista ja sen tunnelma lumoava.

Vuodenaika jolloin Sky Burial olisi sopivinta kuunnella olisi ehkä syksy, kun pimeys alkaa pikkuhiljaa syömään valoa ja luonto kuolee odottamaan talvea. Silti Echtran tarjoama esitys toimii jopa näin valoisana vuodenaikana eikä sen luoma ilmapiiri kärsi siitä yhtään. Erinomaisen tunnelmallinen ja mielenkiintoinen julkaisu.

Echtra which consists of solely of one member is a pretty interesting case. Musically it moves in the styles of atmospheric black metal and drone, with a little spicing of folkish elements. As a album Sky Burial is made of two epic songs, named as Sky Burial I and Sky Burial II, and it is very tight packed and atmospheric release as a whole. Except for a few spoken lines there is not any real vocals audible on this album. Words are not needed, they do not really matter. Music speaks strongly for itself and creates all kinds of interesting visions.

The musical elements all are pretty simple, but still the wholeness they create is very eclectic and hypnotic. The tempo on the songs is always pretty tranquil and the strength of the album is the strong atmosphere it successfully creates. As a gratifying notion the distorted guitars are not used that much, and are used mainly as an effect and device to underline emotions in music. So the mystical ambience is created mainly by the use of acoustic guitars, percussions and keyboards for example.

With this album there is also an accompanying DVD, which contains the same two songs, but strengthened with visual elements. It would be wrong to speak about music videos, because a video that clocks over 45 minutes is not a music video, but more like a short movie. The video contains a some kind of a dark performed ritual, which probably somehow relates to the thematic natures of the album – nature and death. This DVD is excellent addition to the music and it really gives weight to the music, giving emphasis and pointing out to the nuances and dimensions in the music in a way that just the aural side could probably not do. The whole video is pretty gloomy and dark, and for that reason it is also sadly a bit muddy what it comes to its picture quality. You can see lots of artefacts in the picture that are probably caused by video encoding. The whole time the performance is on, there is this certain kind of outworldish feeling, because watching the slow motioned and delayed ritual is very hypnotic and it vibrates enchantingly.

I guess that the best season of the year to listen this album would probably be the autumn, when the darkness starts to slowly consume the light and the nature dies in anticipation of the winter. Nevertheless this performance offered to us by Echtra still works even on the season when there is most light and the ambience it creates does not suffer one bit because of it. This is a very atmospheric and interesting release.

Aleksi Vaittinen